Is een tablet slecht voor de ogen?

We kunnen er niet omheen: kinderen gebruiken veel ‘schermpjes’. Ze spelen op hun tablet of op de computer. Heel leuk en ook leerzaam. Maar bij zeer regelmatig gebruik is er een keerzijde: de ogen van jonge kinderen ontwikkelen zich niet goed. Ik zie dat ook in mijn praktijk: ik schrijf steeds meer kinderen een bril voor, vaak voor veraf kijken. Hoe heeft de tablet invloed op de ogen?

Buitenspelen vs tablet
Bij buitenspelen kijkt een kind alle kanten op, het oog is voortdurend in beweging. Je moet immers oppassen voor de bal, kijken naar het verkeer of de andere kinderen zoeken tijdens verstoppertje. Prikkels komen zo van alle kanten binnen op het netvlies. Het netvlies leert te ‘groeien’ om prikkels op te vangen. Bij het langdurig kijken naar de tablet is dat anders: het netvlies wordt op 1 plek geprikkeld. Het oog hoeft zich niet te concentreren op meerdere prikkels van buitenaf. Doordat die afwisseling mist, ontwikkelt het oog zich anders. Daarom krijgen kinderen behoefte aan een bril om veraf beter te zien.

Geven we de tablets alle schuld?
Hoewel bovenstaande een belangrijke factor is voor de andere ontwikkeling van het oog, spelen meerdere factoren een rol. Er lopen nog onderzoeken naar de oorzaak van de toename van brilgebruik bij kinderen. Ook vitamines spelen mee. Als een kind niet veel buiten speelt, mist het belangrijke vitamine A en D. Deze vitamines dragen bij aan een gezonde oogontwikkeling. Alle ‘schuld’ bij de tablet leggen is dus niet juist.

Mijn advies
Wat de exacte oorzaak ook is: laat je kind lekker buitenspelen! Rennen, vliegen en hollen is goed voor diverse ontwikkelingsgebieden maar vooral: hartstikke leuk. En dan kan een kind daarna best even lekker bijkomen en een half uur een filmpje kijken op de tablet.

Heb je het idee dat jouw kind niet goed ziet? In mijn praktijk doe ik oogmetingen en adviseer ik ouders en kinderen. Bel gerust voor een afspraak!